Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποκατανίδης Ανέστης, Αγροεφόδια, Λιπάσματα, Σχεδιασμός, Διαμόρφωση, Συντήρηση, Υποστήριξη

Κατασκευές Κήπων, συντηρήσεις πρασίνου, έργα πρασίνου, συντηρήσεις γηπέδων, εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων, κλαδέματα, εργασίες αποψίλωσης κτλ.

Κύριες δραστηριότητες είναι η λιανική πώληση αγροεφοδίων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, φυτοχωμάτων, σπόρων κηπευτικών, γεωργικών εργαλείων. Συνεργάτες μας οι πιο δυναμικές εταιρείες στο χώρο των γεωργικών εφοδίων, την παραγωγή φυτών και σπόρων και τη βιολογική καλλιέργεια. Σκοπός του Γεωπονικού Κέντρου «Agroλόγιο είναι με την μεγάλη ποικιλία των προϊόντων να καλύψει τις όποιες ανάγκες σε γεωργικά, φυτοπροστατευτικά είδη και φυτικό υλικό πάσης φύσεως για τον επαγγελματία αγρότη αλλά και στον ερασιτέχνη κηποτέχνη.

Εγκατάσταση και Συντήρηση χώρων πρασίνου